Bedrijvenkontakt De Kade

Sinds medio jaren ’70 vertoonde Bedrijventerrein De Kade een leegloop doordat steeds meer bedrijven onafhankelijk werden van transport over water. Veel loodsen en hallen kwamen leeg te staan, of werden verdeeld en als opslagruimte verhuurd aan bedrijven die niet hechtten aan representativiteit. Dit bracht De Kade in een negatieve spiraal, wat nog werd versterkt door allerlei externe invloeden.

Het onderhoud van wegen, gebouwen en aankleding werd verwaarloosd en het terrein trok steeds meer bedenkelijke activiteiten aan.

Omdat de gemeente weinig belangstelling toonde voor enige vorm van toekomstplanning, richtte een aantal ondernemers in 1989 ‘Bedrijvenkontakt De Kade’ op. Zij wilden de negatieve spiraal doorbreken omdat zij wél prijs stelden op een aantrekkelijke werkplek voor personeel en klanten.

Uiteindelijk heeft deze bundeling van krachten, die de gemeente één gesprekspartner opleverde voor het hele terrein, ertoe geleid dat de gemeente plannen begon te maken voor revitalisering van het terrein

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit verschillende bedrijven op het bedrijventerrein De Kade.

De heer Bjørn Seerden, secretaris

De heer Pascal van Helvoort, penningmeester

De heer Loek Stultiens, lid

Mevrouw Jeanne van Beers, lid

Bent u geïnteresseerd in een positie in het bestuur stuurt u ons dan een mail.

Lidmaatschap

Gezien de successen die ‘Bedrijvenkontakt De Kade’ heeft geboekt voor het hele bedrijventerrein, is het enigszins verrassend dat (nog) niet alle ondernemingen lid zijn van de belangenvereniging. Ongetwijfeld hebben deze ‘freeriders’ goede redenen om een eigen koers te varen, maar helaas ontzeggen zij zichzelf èn hun collega-ondernemingen daarmee een aantal wezenlijke zaken. Want als de uitspraak ‘eendracht maakt macht’ èrgens geldt, dan is het wel in dit soort situaties.

Lidmaatschap van het Bedrijvenkontakt verschaft enerzijds inspraak in en medezeggenschap over de agenda. Bijvoorbeeld bij de bespreking van bestemmingsplannen met de gemeente.

Anderzijds plaatst niet deelnemen hen buiten het economische netwerk van de 175 Kade-ondernemingen en leveren zij evenmin een bijdrage aan verbetering van het imago en het klimaat van De Kade. En dit laatste is van even groot belang voor zowel huurders en verhuurders als eigenaren.

Wat biedt de Kade?

Schoon & veilig

Samenwerking voor het realiseren behouden van een mooi, schoon en bovenal veilig bedrijventerrein.

Werk & Onderwijs

We streven naar een optimale werkomgeving en een juist verband tussen werk & onderwijs.

Ligging

De Kade ligt in Eindhoven. Samen werken wij aan toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Milieubewust

Wij zijn continu bezig met het realiseren van een milieubewust en klimaatneutraal bedrijventerrein.

Lid worden bij de Businessclub van industrieterrein de Kade?