Toekomst

Toekomst

Begin 2006 hebben de Gemeente Eindhoven en Bedrijvenkontakt De Kade gezamenlijk een Masterplan ondertekend dat voorziet in een duurzame revitalisering van het bedrijventerrein. Daaraan wordt naast de gemeente en de ondernemers ook bijgedragen door de provincie en het Ministerie van Economische Zaken.
Daarin speelt een rol dat Eindhoven is aangewezen als 'hotspot' van Brainport Zuid-oost Brabant. De beoogde verbeteringen hebben betrekking op zaken als ontsluiting, openbaar groen en verlichting, veiligheid, bewegwijzering en recreatie. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het realiseren van een gezamenlijke ambitie:

"Bedrijventerrein De Kade moet voor 2010 een modern, dynamisch bedrijventerrein zijn waarop het aantal arbeidsplaatsen door efficiënter en beter ruimtegebruik stijgt. Gemeente en bedrijfsleven zullen hier op een professionele en innovatieve manier met elkaar samenwerken om de lokale, regionale en landelijke economie een belangrijke impuls te geven."

Met andere woorden: De Kade staat weer op de kaart!

Agenda