Lidmaatschap

Lidmaatschap

Gezien de successen die 'Bedrijvenkontakt De Kade' heeft geboekt voor het hele bedrijventerrein, is het enigszins verrassend dat (nog) niet alle ondernemingen lid zijn van de belangenvereniging. Ongetwijfeld hebben deze 'freeriders' goede redenen om een eigen koers te varen, maar helaas ontzeggen zij zichzelf èn hun collega-ondernemingen daarmee een aantal wezenlijke zaken. Want als de uitspraak 'eendracht maakt macht' èrgens geldt, dan is het wel in dit soort situaties.
Lidmaatschap van het Bedrijvenkontakt verschaft enerzijds inspraak in en medezeggenschap over de agenda. Bijvoorbeeld bij de bespreking van bestemmingsplannen met de gemeente.
Anderzijds plaatst niet deelnemen hen buiten het economische netwerk van de 175 Kade-ondernemingen en leveren zij evenmin een bijdrage aan verbetering van het imago en het klimaat van De Kade. En dit laatste is van even groot belang voor zowel huurders en verhuurders als eigenaren.

Kortom: meld u hier aan!

Agenda