Stichting Depot Eindhoven

Ruysdaelbaan 3H
5642 JJ Eindhoven
040-7074049
www.depot-eindhoven.nl

Bedrijfsomschrijving
MISSION STATEMENT
VERLENEN VAN DIENSTEN EN FACILITEITEN AAN ORGANISATIES
EN BEDRIJVEN DIE WERKZAAM OF ACTIEF ZIJN IN HET PUBLIEK- EN MAATSCHAPPELIJK DOMEIN OP BASIS VAN HET PRINCIPE VAN DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN.

ONE STOP SHOPPING ONTZORGEN, ADVISERING EN FACILITERING
VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE DOELEN EN - ORGANISATIES, BUURT- EN WIJKFEESTEN
 Verhuur van eigen materialen voor non-profit prijzen
 Aanbieden van materialen m.b.t. rolstoel vriendelijke toegankelijkheid bij evenementen
 Financiele ondersteuning van vrijwilligersgroepen door actieve inzet van hun eigen mensen
tijdens grootschalige evenementen in de regio Eindhoven
 Advies en begeleiding van vergunningsprocedures, veiligheid, wet- en regelgeving
 Advies en begeleiden van verkeerslogistiek en - maatregelen
 Advies en begeleiding in organisatieondersteuning
 Vrijwilligers met een afstand tot de maatschappij opleiden voor het arbeidsproces
Ter financiering van onze sociaal maatschappelijke doelen worden de onderstaande
commerciële activiteiten ingezet.
ONE STOP SHOPPING ONTZORGEN, ADVISERING EN FACILITERING
VAN PROFESSIONELE EVENEMENTENORGANISATIES
 Begeleiding van vergunningsprocedures, wet- en regelgeving
 Begeleiding van veiligheid en crowd management
 Intermediaire rol tussen gemeente, hulpdiensten en binnenstedelijke partners
 Facilitering van de totale evenementenproductie
 Begeleiding van verkeerslogistiek en - maatregelen
 Facilitering van de totale techniek- en logistieke infra en het leveren van bijbehorende materialen en personele bezetting

Contactpersonen
Geert de Brouwer
Klaas Boselie