Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit verschillende bedrijven op het bedrijventerrein De Kade.
Zij worden gekozen door de leden op voordracht van het bestuur.

De heer Ko Konings, voorzitter

Mevrouw Hetty van Veghel, vice-voorzitter

De heer Pascal van Helvoort, penningmeester

De heer Bjørn Seerden, secretaris

Mevrouw Antoinette Geldens, lid

De heer Erik Habraken, lid

De heer R. Peppelenbos, adviseur

 

Agenda