Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit verschillende bedrijven op het bedrijventerrein De Kade.
Zij worden gekozen door de leden op voordracht van het bestuur.

De heer Ko Konings, voorzitter

Mevrouw Hetty van Veghel, vice-voorzitter

De heer Pascal van Helvoort, penningmeester

De heer Bjørn Seerden, secretaris

De heer Ruud Peppelenbos, adviseur

Mevrouw Antoinette Geldens, lid

De heer Erik Habraken, lid

De heer Thijs van der Cammen, lid

De heer Rutger van der Zanden, lid

 

Agenda