Bedrijvenkontakt de Kade

Bedrijvenkontakt De Kade

Sinds medio jaren '70 vertoonde Bedrijventerrein De Kade een leegloop doordat steeds meer bedrijven onafhankelijk werden van transport over water. Veel loodsen en hallen kwamen leeg te staan, of werden verdeeld en als opslagruimte verhuurd aan bedrijven die niet hechtten aan representativiteit. Dit bracht De Kade in een negatieve spiraal, wat nog werd versterkt door allerlei externe invloeden. Het onderhoud van wegen, gebouwen en aankleding werd verwaarloosd en het terrein trok steeds meer bedenkelijke activiteiten aan.
Omdat de gemeente weinig belangstelling toonde voor enige vorm van toekomstplanning, richtte een aantal ondernemers in 1989 'Bedrijvenkontakt De Kade' op. Zij wilden de negatieve spiraal doorbreken omdat zij wél prijs stelden op een aantrekkelijke werkplek voor personeel en klanten.
Uiteindelijk heeft deze bundeling van krachten, die de gemeente één gesprekspartner opleverde voor het hele terrein, ertoe geleid dat de gemeente plannen begon te maken voor revitalisering van het terrein

Agenda